Vilkår og betingelser

Natursteder er et portal som lister folk som tilbyder Walk&Call.

Natursteder kan på ingen måder drages som ansvarlig for den praksis som medlemmerne udøver.


Privatlivspolitik Telekonsultationer

Hvis din behandler anvender telekonsultation via natursteder.dk, så behandler GATE technologies ApS, på vegne af natursteder.dk, en række personoplysninger om dig som bruger.

Fordi GATE technologies ApS behandler personoplysninger om dig, har du ret til en særlig information. Denne information skal hjælpe dig til at forstå, hvilke personoplysninger der behandles, hvad der er formålet mm.

Dine personlige oplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder Persondataforordningen og Sundhedsloven.

Dataansvarlig

Din behandler er dataansvarlig for de personoplysninger, som vi håndterer, når du bruger løsningen og som behandleren registrerer og opbevarer. At være dataansvarlig betyder, at de har ansvar for, at der kun sker lovlig behandling af personoplysninger, samt at personoplysningerne behandles og opbevares fortroligt og sikkert. Behandleren er forpligtet til at journalisere relevante oplysninger om undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som klient.

Du kan selv downloade eller slette dine egne oplysninger på natursteder.dk

Formålene med behandlingen af personoplysninger om dig

På baggrund af din brug af løsningen kan personoplysninger om dig fx behandles til følgende formål:

  • Identifikation af dig.
  • Administrative formål som knytter sig til vores behandling af dig. Det kan fx være afregning og kvalitetsarbejde.
  • Systemtekniske formål. Det kan fx være drift og support af systemet samt udfærdigelse af statistik.
  • For at overholde diverse forpligtelser i gældende lovgivning, eksempelvis journalføringspligt.

Journalføringspligt

Registreringen af dine personlige oplysninger sker i din behandlers system. Behandlingen af dine data er reguleret af en databehandleraftale mellem din behandler og dennes leverandør af system.

Typer af personoplysninger der behandles

  • Som udgangspunkt behandles der kun de personoplysninger, som er relevante for netop dit forløb. Der kan fx behandles følgende typer af personoplysninger:
  • Navn, CPR-nummer, e-mail adresse, telefonnummer og lignende.
  • Oplysninger om din brug af løsningen: eksempelvis hvem du har talt med og hvornår det skete.

Vi optager eller gemmer ikke selve dine samtaler.

Hvor kommer dine personoplysninger fra

På baggrund af din brug af løsningen behandles personoplysninger om dig. Disse personoplysninger kan komme forskellige steder fra. I kontakten med dig indhentes ikke flere personoplysninger end nødvendigt. Nedenfor er det beskrevet, hvor personoplysningerne bl.a. kan komme fra:

  • fra dig selv

GATE technologies ApS videregiver og benytter ikke personoplysninger og dine helbredsoplysninger med henblik på annoncering eller markedsføring.

Brug af databehandlere

GATE technologies ApS bruger eksterne leverandører til at løse opgaver. Der laves databehandleraftaler med disse leverandører. I databehandleraftalen er der en beskrivelse af, hvordan leverandøren må behandle GATE technologies ApS’s personoplysninger. Med databehandleraftalen er der sikkerhed for, at personoplysningerne behandles sikkert og fortroligt.

Sikkerhed

GATE technologies ApS’s måde at indhente bruge og videregive personoplysninger på, skal overholde principperne i den gældende lovgivning. Det betyder, at GATE technologies ApS kun behandler personoplysninger om dig, hvis lovgivningen giver mulighed for det, eller hvis du giver dit samtykke til det.

GATE technologies ApS behandler kun de personoplysninger, der er relevante, tilstrækkelige og nødvendige i forhold til at opfylde de formål, som personoplysningerne er indsamlet til.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, GATE technologies ApS behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.